ای که چشمانت اشک را مهمان شده

ای که چشمانت اشک را مهمان شده
از غریبی دلت غوغا شده
قصه ات انگار تکرار نیست
قصه ات برایم بازخوان
شاید آن اشک میهمانم شود
در دلم باز غوغایی شود
شاید دلم تازگی را مهمان شود
چشمانم روشنایی را مهمان شود

                                            آریوi!i!i!

/ 1 نظر / 9 بازدید
n.s.h

mesle hamishe ziba :)