خاموشی

 

                                           خاموشی در گوش من است...

                             و در چشمان من که می پندارد تو پنهان شده ای!

                             از تمامی سخن ها و اندیشه ها و بحث ها بیزارم

                                   اگر تو را  در صدر خویش ننشانده باشند.

/ 0 نظر / 11 بازدید