دل دیوانه من بسته شده

باز انگار دل دیوانه من بسته شده
چه کنم باز دل من دیوانه شده
نمیدونم کِی دَر دل باز شده
اما انگار دل من باز بسته شده
دل دیوانه چرا بسته شدی
چشم من از اشک خسته شده
دل در گرو عشقی دگر بسته شده
یا که این دل از تنهای من خسته شده
دل در گرو عشقی دگر بسته شده
یا که این دل از تنهای من خسته شده

/ 0 نظر / 15 بازدید