چشمانم را خواهم بست

می خواهم چشمانم را ببندم چون دوستت دارم
می خواهم چشمانم را ببندم تا بمانی برای همیشه در ذهنم
می خواهم چشمانم را ببندم که مبدا دوباره دلم با نگاهی آشنا شود
نکند دوباره دل بلرزد نکند دوباره بخواهم دل ببندم
آری می خواهم چشمانم را ببندم
به روی تمام آنچه که مرا از تو دور کرد
و به روی هر آنچه که یادت را از من دور کند
این بار چشمانم را میبندم و بر رویش هاله ای از تاریکی می گذارم
و به دورش سیم های خارداری از جنس تنهایی
تا اگر روزی خواستم چشمانم را بگشایم خراش آن مرا یاد رنج های پس دیدن بیندازد
آری چشمانم را خواهم بست

آریو

/ 1 نظر / 8 بازدید
N.S.H

binazir bod