هزاران حرف

در قلبم هزاران حرف،کلمه و جمله جا مانده است
هزاران کلام که انبار شده در قلبی به اندازه ی یک مشت
هزارن حرف که نمی شود زد ،نمی شود نوشت
حرف های که تنها برای شنیدنشان باید خاص باشی تا بشونی
حرف های از جنس آدم و احساساتش
از جنس انسان و نیازهایش
حرف های که باید شنیده شود و نمی شود
کلماتی ساده

آریو

/ 0 نظر / 12 بازدید