عشق زیباست

مدت هاست روزها را با خنده می گذرانم در انتظار شبی آرام 
که در بالین بالشی نرم اشک های شبانه را روانه سازم
ولی شب که می شود بغض گلو گیر می شود 
اشک خشکیده می شود و خاطرات شلاق زنان در ذهن نعره می کشند 
و تنها دل است که آسوده و بی صدا فریاد میزند
عشق زیباست
آریو
/ 0 نظر / 19 بازدید