خیال

قدم میزنم در کوچه پس کوچه خیالت
همراه با یادی سبز در خیابان سپید
با سَری پر از گرمای خاطراتت و دستانی سرد از تنهای
و همچنان قدم خواهم زد در این خیابان سپید زمستانی
شاید در انتهای این خیابان سپید،خیابان سبز بهاری در انتظار باشد
هرچند بی تو خیابان سپید زمستانی و سرد زیباتر است
ولی امید دیدار دوباره توست در خیابان سبز بهار
بهار در پیش است؟؟
آریو

/ 0 نظر / 8 بازدید