هسته محبت

محبت من هنوز هست
به همان اندازه ای که بود
به همان اندازه امروز و دیروز
اما محبت تو در من، هر روز کوچک می شود
کوچکتر از امروز و کوچکتر از دیروز
آری هر روز کوچکتر می شود در خاطرم،در دلم
اما بدان هرقدر هم کوچک شود
از بین نخواهد رفت،نه از دلم و نه از خاطرم
حتی اگر به اندازه ی هسته آن اتم هم شود باز
قدرتی دارد بزرگتر از تمام آنچه بوده است و خواهد بود
چنان قدرتی که می تواند نابود سازد یا قدرتی عظیم بخشد
و آن روز است که می شکافم آن هسته محبتت را
دیگر انتخاب با توست یا نابودم میکنی یا قدرتم می بخشی  
آریو

/ 0 نظر / 8 بازدید