امتحان عشق

در جلسه امتحان عشق من مانده ام و یک برگه سفید!

یک دنیا حرف نا گفتنی و یک بغل تنهایی و دلتنگی.........

درد دل من در این کاغذ کوچک جا نمی شود!

در این سکوت بغض آلود قطره کوچکی هوس سرسره بازی می کند!

و برگه سفیدم عاشقانه قطره را در آغوش می کشد!

عشق تو نوشتنی نسیت بانو............

و در برگه ام کنار آن قطره یک قلب کوچک می کشم!

وقت تمام است برگه ها بالا............

٩٠/٣/٢٩

/ 0 نظر / 7 بازدید