اول و آخر قصه

اول قصه مادربزرگ ها،یکی بود یکی نبودِ
اول قصه ما ها،یکی بود و یکی بودِ
آره یکی باید باشه تا قصه مون بشه شروع شه
اگه اون یکی نباشه قصه مون با کی شروع شه
آخر قصه ی مادربزرگه کلاغی دور از خونه بودش
آخر قصه ما ها دوری و غصه بودش
قصه مادر بزرگ ها همش آخرش خوشی بود
قصه من وشما ها همش از رو بچه گی بود
قصه همه مادر بزرگ ها از یه سادگی شروع شد
قصه من وشما ها از یه عاشقی شروع شد
قصه مادربزرگ ها گاهی اشک داشت ،کلی شادی
قصه من و شما ها اولش پر ز شادی، آخرش اما خبری نبود از اون شادی
آهای ای جوون ها بیاید قصه ای بسازیم مثل قصه مادربزرگ ها
که اگه یه روزی خواستیم قصه ای ازش بخونیم،آخرش از گریه نخونیم

                                                                                          آریو!i!i!i!

/ 0 نظر / 9 بازدید