وطن یعنی

وطن یعنی  آنجا که مرا زاده و پرورده است.

آنجا که زبانش را,بویش را,دردش را,حس می کنم و در آن می کوشم.

وطن یعنی خاک,مادر,پدر,آب,خون;

چهار فصل و عشق و فهم;

کوشش و دانش و زایش و مرگ;

وطن یعنی راه  رهایی و  آبادی آدمیان

یعنی مسیر کوشش و خدمت  به سرتاسر جهان ها و جهاندار.

/ 0 نظر / 6 بازدید