عین و شین و قاف ما

یه سکوت بی معنا
یه قطره اشکِ ناپیدا
یه بغل احساس خوب
از دیدن عکس های شما
یه خاطره از دیروز
به امید دیدار فردا
یه حرف بی صدا
که داشت کلی صدا
یه کلمه با سه حرف
شده داستان قصه ها
عین و شین و قاف ما
رفته پیش قصه ها
قاف و صات و ه ی ما
شده اشک و سوز و آه

قاف و صات و ه ی ما
شده اشک و سوز و آه

آریو




/ 0 نظر / 22 بازدید